Cíle a služby

Hlavní činnost Spolku směřuje k plnění cílů Spolku, které jsou společenského a obchodního charakteru a spočívají zejména v:

a) zprostředkování styků mezi subjekty Spolku,
b) napomáhání svojí činností k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi RIK a českými ekonomickými subjekty,
c) napomáhání svojí činností k všestrannému rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Autonomní oblastí iráckého                 Kurdistánu,
d) navazování a rozšiřování spolupráce mezi ekonomickými subjekty obou zemí,
e) poskytování informačního servisu podnikatelům,
f) zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluvních vztahů,
g) vydávání odborných publikací s aktuálními informacemi z oblasti česko-kurdských obchodních styků,
h) vydávání odborných periodických tiskovin a publikací v rámci této činnosti.

Vedle hlavní činnosti bude Spolek vyvíjet taktéž vedlejší hospodářskou činnost, která může spočívat zejména v následujících oborech:

a) vydavatelská činnost,
b) zprostředkování obchodu a služeb,
c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
d) činnost reklamní, marketingu a mediální zastoupení,
e) překladatelská a tlumočnická činnost,
f)  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
g) provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,                  veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.