O komoře

Česko – kurdská obchodní komora je samosprávným, nepolitickým a dobrovolným spolkem českých a zahraničních (zejména z Regionu iráckého Kurdistánu dále RIK) a fyzických a právnických osob, které mají zájem podílet se na rozvoji česko – kurdské obchodní spolupráce. Komora byla založena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, začátkem roku 2015.